Årsmöte – Notisen i Corren – Museet – Golf – Motorklubben

Linköpingspolisens Seniorklubb hade sitt årsmöte den 16 februari 2016.

(Om du klickar på bilderna blir dom större).

DSC_5910

Ordförande på mötet var Sveneric Lindskog och sekreterare Jalle Tegin.

 

DSC01358

Vår avgående kassör Gunnar W redogör för årets budget.

 

DSC01365

Några ganska nya i klubben Bengt-Olof och Ludde.

DSC01376

Nya i styrelsen 2016: Bo Carlsson suppleant på 1 år, Naemi Gustavsson ledamot 2 år, Lennart Lundberg ledamot och kassör på 2 år. Birger Johansson suppleant 2 år, ej med på bild.

Årets Kask

gick i år till Kenth Almroth för hans insatser bland ungdomarna i Linköping.

DSC01371

Vår omvalde ordförande delar ut Årets Kask till Kenth.

Mötet avslutades med Lotteridragning, tack Familjen Evertsson.


 

LPSK Verksamhetsberättelse 2015 öppnas med PDF i eget fönster

 


Notisen i corren

Linköpings Polisens Seniorklubb hade sitt årsmöte den 16 februari 2016. Årsmötesförhandlingarna leddes av Sven Erik Lindskog på ett utmärkt sätt. Håkan Evertsson omvaldes som ordförande i Seniorklubben för det kommande året. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen, Bo Carlsson, Naemi Gustavsson och Birger Johansson.
Ordförande Håkan Evertsson avtackade tre styrelsemedlemmar Gunnar Wätterklint, Lars Erik Fält och Bo Josefsson med blommor och kuvert.
” Årets Kask “ delades ut till polisen Kent Almroth för hans arbete och engagemang för ungdomar i Linköping samt för hans orädda synpunkter både internt inom Polisen och externt med sina engagerande debattinlägg.

Årsmötet avslutades med räksmörgås och kaffe samt sedvanlig lotteridragning.
Håkan Evertsson
Ordförande


Motorklubbens årsmöte är den 22 mars 2016, Kl. 17.00

i cafeterian, Garnisonen.

Anmälan före den 15 mars till morgan.stoppert@polisen.se, tel.  010-56 663 31


 

 

Museeintendent

museum_2

Vi söker inför nästa år någon som kan ta ansvar för “vårt” lilla och trevliga museum.

Vi kommer att ha extra öppet den 21 maj, 60 års jubileum av Gamla Linköping


Golf

Polistouren 2016 se vidare under fliken golf.