Om oss

Polisverksamhet har funnits i Linköping sedan lång tid tillbaka. 1944 samlades ett antal pensionerade poliser och bildade Linköpings Polismäns Pensionärsförening.

Under de första åren förekom endast årsmöten. 1973 blev det ny fart på föreningen och antalet träffar ökade. 1986 ökade aktiviteterna ytterligare och har sedan dess sett ut som de gör idag. Fram till våren 2010 träffades man i Linköpings orienteringsklubbs lokaler i Vidingsjö, därefter har vi varit i LinköpingsPolisens lokaler på Garnisonen.

Idag 69 år senare heter vi LinköpingsPolisens Seniorklubb.

LinköpingsPolisens Seniorklubb har idag 166 medlemmar. Sammankomster anordnas vid åtta tillfällen per år med årsmöte i februari. Sammankomsterna består av resor, föredrag och musik. Lucia och julfest arrangeras vid samma tillfälle i december.

1989 invigdes Polismuseet i Gamla Linköping och det var ett antal pensionärer som lade ett stort arbete med att inreda museet. Polismuseet har sedan dess bemannats av medlemmar från seniorklubben.

Styrelsen består idag av åtta (6 +2 suppl.) medlemmar och har sammanträde en gång i månaden.

Styrelsemötena har vi i Polisens lokaler på Garnisonen