Funktionär

För att sätta upp Dig som funktionär till Polismuseet i Gamla Linköping, gå till Bemanning.

Bokningsinformation

Markera (klicka i = ruta blir gråmarkerad) dom dagarna Du vill boka i bemanningskalender, för att bemanna Dig som funktionär på Polismuseet i Gamla Linköping, samt fyll i dina kontaktuppgifter och tryck knappen “Skicka”.

Grön ruta = ledig att boka.
Gul ruta = någon har bokat tiden men inväntar accept från bokningsansvarig.
Röd ruta = någon har bokat tiden och fått accept från bokningsansvarig.

Du får en bekräftelse från ansvarig inom snar tid efter bokningen.