HÄNDELSER 2024

Föreningsmöte på LOK-Gården 27 mars med Stay Close.

 

       

Medlemsmöte den 27 mars 2024

Medlemsmötet lockade ett 50-tal medlemmar och dagens begivenhet var en
musikalisk nostalgitripp med musik från två av våra mest folkkära artister, Ted
Gärdestad och hans bror Kenneth.

Musiken framfördes av duon Stay Close som består av makarna Kenneth Holmgren
på elgitarr och Monica Åkerblom sång. Ett helt fantastiskt uppträdande av duon som
bjöd på både sång och gitarrspel av högsta valör. Monica berättade om Ted och
Kenneth på ett kunnigt och bra sätt. Dagen avslutades med lotteri i vanlig ordning.

Pär-Åke Ekholm, ordförande

 

Linköpingspolisens Seniorklubb hade den 28 februari årsmöte i LOK-gården.

39 medlemmar deltog i årsmötet. Parentation hölls för avlidna medlemmar med ljus och en tyst minut.

Verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen för 2023 föredrogs och godkändes. Styrelsen fick full ansvarsfrihet för det gångna året.

Ordföranden Pär-Åke Ekholm omvaldes för ytterligare ett år.

Flera nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen. Avgående revisor avtackades med blommor och presentkort.

Årets Kask tilldelades polisassistent Maria Papanikolaou. Blommor, diplom och presentkort överlämnades till henne för sitt engagemang i ett segregerat område där hon vunnit förtroende och respekt för det polisära arbetet.

 

Ordföranden informerade kort om vårens program.
Mötet avslutades med räkwraps, dryck, kaffe och kaka samt lotteri.

Nästa möte är 27 mars kl 14.00 i LOK-gården.

 

Onsdagen den 28 februari kl 14.00 i LOK-gården
OBS!!!
Detta gäller som kallelse till årsmöte

Årsmöte: Valberedning är Göran Karlsson och Stefan Jansson.

Har ni funderingar ang. årsmötet eller klubbens verksamhet så hör av er till styrelsen eller valberedningen senast 2 februari.

Kaffe och räksmörgås serveras.
Anmälan senast tisdagen den 20 februari

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2023

Styrelsens sammansättning

Pär-Åke Ekholm                  ordförande

Gunnel Rostov                     sekreterare

Lennart Lundberg                   kassör

Christina Höckerbo                lotteriansvarig

Bengt-Olof Häll                   webbansvarig

Naemi Gustavsson                 ansvarig medlemsregister

Catharina Tegin                      suppleant

Barbro Kvarnström                suppleant

Adjungerade ledamöter

Håkan Evertsson                     polismuseet Gamla Linköping

Bo Josefssson                         polismuseet Gamla Linköping

 

Revisorer              

Bo Gärdh                               revisor

Sven-Åke Nilsson                  revisor

Peter Viveland                        revisorssuppleant

 

Årsmötet hölls den 22 februari 2023 i LOK-Gården inför 69 medlemmar.

Styrelsen har under året haft 9 sammanträden, som är redovisade med minnesanteckningar. Styrelsemötena har avhållits hos styrelsens medlemmar. Utöver detta har man haft ett antal telefonmöten mellan styrelsemedlemmarna.

Medlemsantal

Medlemsantalet var vid årets slut 111 personer, varav 4 heders- medlemmar Rune Andersson, Lars Ankarman, Ulla Andersson och Barbro Spåhre.

Klubben har fått 13 nya medlemmar Christina Viveland, Marie Sjögren, Kerstin Klaar Gunnarsson, Anders Gunnarsson, Anders Bengtsson, Lilian Svensson, Per-Oskar Hellman, Lennart Andersson, Marina de Brun Andersson, Christer Wiktorsson, Margareta Didriksson, Anders Hägg och Per-Anders Polstam.

Under året har 2 medlemmar avlidit  Lennart Sandehed och Bertil Weidefelt.

Ekonomi

Se bifogad ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2023 och budgetförslag för verksamhetsåret 2024.

Polismuseet

Se bifogad skrivelse.
 

Klubbträffar och resor

Onsdagen den 22 februari hölls det 79:e årsmötet i LOK-gården där 49 medlemmar närvarade. Ordföranden Pär-Åke Ekholm hälsade välkommen. Parentation hölls för Lars-Erik Fält, Stig Gustavsson, Sture Eriksson, Björn Green och Per-Johan Persson som under året 2023 avlidit.

Håkan Evertsson valdes till mötesordförande och Pär-Åke Ekholm valdes om till ordförande i klubben.

Årets Kask tilldelades polisinspektör Berit Blick för sitt engagemang och som en god förebild i sitt polisiära arbete.

 Onsdagen  den 29 mars hölls månadsmötet i Vagnhallen på Fontänen. 69 medlemmar och inbjudna gäster kom för att möta Correnfotografen Göran Billeson som visade polisbilder som han tagit under åren.

Onsdagen den 19 april hölls månadsmötet i LOK-gården med 42 medlemmar närvarande. Polisinspektör Berit Blick tilldelades ”Årets Kask” . Vår gäst Raine Gunnar var tyvärr tvungen att lämna återbud.

Onsdagen den 24 maj hölls klubbmötet i Åtvidaberg där 39 medlemmar närvarade. Vi samlades vid Solkanonen där kanonskottet avlossades kl 13.00. Därefter guidad tur med musikbåten på Bysjön  samt guidad tur i Åssa-museet.

Onsdagen den 20 september hölls månadsmötet i LOK-gården där 52 medlemmar närvarade. Pensionerade polisinspektören Staffan Wallgård berättade om det sk ”Maud-ärendet” i Motala 2005 som löste sig genom att polisen fick använda sig av bevisprovokation.

Onsdagen den 18 oktober hölls månadsmötet i LOK-gården där 31 medlemmar närvarade. Kjell Augustsson underhöll med ett musikquizz som innehöll många visor, schlager och annat från musikvärlden. 

Onsdagen den 15 november  hölls klubbmötet på LOK-gården där 26 medlemmar närvarade. Programmet för mötet var att fika och hinna prata med varandra. Några medlemmar delade med sig av anekdoter från sitt arbetsliv. Ett program som både var efterfrågat och uppskattat.

Onsdagen den13 december hölls julfest i LOK-gården med 45 medlemmar närvarande. ”Gäddhänget” tre spralliga damer som gillar att spela, sjunga och klä ut sig underhöll med julinspirerad underhållning.  Mötet avslutades med att en jultallrik som serverades till självkostnadspris.

Information:

Klubbens verksamhet har i korthet redovisats i Östgöta Correspondenten under rubriken Notisen, samt på klubbens hemsida www.lpsk.nu

Vår- och höstprogram har sänts ut till medlemmarna via e-post, brev samt på klubbens hemsida.

Slutord

Vi är glada och tacksamma för att så många av er besökt våra träffar, utan Er ingen verksamhet.

Styrelsen vill rikta sitt stora tack till alla medlemmar som har ställt upp och hjälpt till vid våra träffar samt, inte minst, att hålla polismuseet öppet.
Vi ber er därför om hjälp med samma saker under det kommande verksamhetsåret och vi vill även be er att komma med förslag till kommande aktiviteter.

Vi önskar Er alla varmt välkomna till 2024-års aktiviteter.

Pär-Åke Ekholm         Christina Höckerbo           Lennart Lundberg

B-O Häll                     Naemi Gustavsson            Gunnel Rostov

Catharina Tegin          Barbro Kvarnström