Händelser Våren 2020

OBS !

Med anledningen av den pågående pandemin kommer vårens evenemang att ställas in. Det planerade programmet skjuts upp till hösten.

Har ni frågor kontakta:                                                                                                        Catharina Tegin, 0709-44 73 06                                                                                    Håkan Evertsson,  0709-82 37 90                                                                                  Christina Höckerbo, 0739-85 43 74                                                                              Bengt-Olof Häll, 0702-82 35 56                                                                                      Lennart Lundberg, 0722-38 84 75

Linköpingspolisens Seniorklubbs Årsmöte 2020

Onsdagen den 26 februari höll Linköpingspolisens Seniorklubb sitt årsmöte i Vidingsjö med 50 medlemmar.

Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra de kamrater som inte finns med oss längre.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes med Per-Åke Ekholm som mötesordförande. Till ny ordförande valdes Catharina Tegin för ett år. Till styrelsemedlem valdes Roland Gustavsson för två år.

Vår tidigare ordförande Kerstin Sjöberg avtackades med blommor och present. Övrig styrelsemedlem och valberedning avtackades med blommor.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och sedvanlig räksmörgås. I samband med kaffet genomfördes lottdragning på dagens lotteri.