Polismuseum i Gamla Linköping

                

 Välkommen till  PolisMuseet

Nattväktarna hade följande utrustning:
Lyckta, tratt, skramla, sax (bygel) vid ingripande.
I Linköpings fanns på 1700 talet föregångarna (nattväktarna) till dagens poliser och brandmän.de jobbade
endast på natten mellan klockan 22.00 – 04.00 och var 8 stycken. De var uppdelade i två arbetslag och jobbade
 4 st. varannan vecka.
Deras huvuduppgift var att gå brandvakt och sköta ordningshållningen i staden. De avlönades av brandkassan med
20 daler per År.
Nattvaktsång
Klockan äro tio slagen – för eld o brand – för ovänners hand
 – bevare Gud både stad o land.
 
Bosse Josef

 

        

Information via kontaktombud

Håkan Evertsson telefon +46709823790

Linköpings Polisens Seniorklubb (hemsida: lpsk.nu)