Hemliga resan – Museet – Golf

Hej 
 
I år startar vi “höstträffarna” redan i slutet av sommaren,
så boka Måndagen den 28 augusti,
för då startar vi med en road trip  i länets västra delar, mer info kommer.
 
Med denna lilla visa önskar Er alla en fortsatt trevlig sommar !

 

Hej
Ett stort tack till er som sett till att vi har kunnat hålla vårt Polismuseum öppet sommar.

Det är många som besökt vårt museum, 16500 och då har vi haft stängt fyra måndagar. I år är vi 15 personer som delat på uppgiften.
Jag återkommer senare under hösten eftersom frågan om Polismuseets öppethållande kommer att diskuteras i styrelsen.
Ha en fortsatt bra sensommar och en skön höst.

Med vänlig hälsning
Håkan Evertsson

 

IDAS ÄLDREVISA

Man ska inte tro man blir y-yngre

fast stundom man känner sig så.

Man blir bara tyngre och ty-yngre

o svårare får man att gå.

Man ska inte tro man blir lä-ängre

för krymper det gör man ändå.

Man ser bara sämre o sä-ämre

och tänderna bliver så få.

 

Man hör inte göken i sko-ogen

och det tycker vi är så trist

Men visare blir man och mo-ogen

tid är ej längre en brist.

Man tar varje dag som en gå-åva

och gör det man helst vill ha gjort.

Så åldern är bra vill jag lo-ova

fast man ej springer så fort.

 

Och tänker det gör man så sa-akta

och stundom tänker man om.

Och rynkorna dem får man va-akta

glömmer dem sen småningom.

Och håret det kan man ju fä-ärga

och tänderna skruvar man på.

Men tiden den kan man ej vä-ärja

Så nu ska vi leva och må.

Hälsningar Kerstin Sjöberg.


Hemliga resan

Årets sista möte var en hemlig resa till Ljung. Vi samlades vid Ljungs kyrka för att sedan fortsätta fram till Ljungs slott.

Ljungs slott i dag.

Säteriet Ljung

har anor från mitten av 1600-talet.

Sätesgården låg ursprungligen invid Ljungs kyrka.

Mellan 1774 och 1795 byggdes en ny slottsanläggning nordväst därom.

Byggherren var en av svenskt 1700-tals mest inflytelserika personer, greve Fredrik Axel von Fersen d.ä.

Arkitekt var en av dåtidens mest anlitade herrgårdsbyggare, Jean Eric Rehn. Slottet är uppfört i tre våningsplan och kantas av två flygelbyggnader. Strax intill ligger flera ekonomibyggnader från samma period.

Idag betraktas slottet Ljung som ett av den gustavianska tidens viktigaste byggnadsmonument.

Då det nya slottet var färdigt att tas i bruk, flyttades den äldre mangårdsbyggnaden till Medevi, där den än idag går under benämningen Ljungbyggningen.

Slottet är privatägt, men visas sommartid av Föreningen Ljungs Slotts Bevarande.

Säsongen avslutas alltid med en höstmarknad första helgen i oktober.

Varmt välkomna!

Här fick vi en jättetrevlig rundvandring med guide. Sedan blev det kaffe med dopp.

Vår ordförande Kerstin hälsar välkommen.

Vår guide informerar hur man åt på 1700 talet.

Här berättar guiden om spökrummet.

Rolf Eriksson informerar om Ljungs slott och föreningen.

Klicka på bilderna blir dom lite större.


Polismuseet 2017

Informationsmöte den 2017-06-15, kl 17.00.

Vi var c:a 25 st från olika föreningar och museer som samlades vid kapellet, där det bjöds på kvällsfika med mackor.

Sedan fortsatte informationen inomhus i kapellet.  Det var 5 st personal från G:la Linköping som informerade om den kommande verksamheten i området.

Patrik informerade om säkerhetsfrågor och ev. larm. Vi skall alltid meddela den som är säkerhetsansvarig om det händer något. Vi kan alltid ringa till informationskontoret och få tag i rätt person. Vi fick även med ett infoblad om de olika funktionerna i området.

  • Under sommaren kommer man att starta upp med tuff- tuff tåget, det är nu besiktigat och körklart.
  •  Det förbereds för att flytta Ryttartorpet till ett område mellan Stadsdelen och Valla.
  • Det kommer att vara gatuteater även i sommar, med något annat utbud.

Hanna redogjorde lite om det hon har som projektjobb nu under ett år. Hon skall utreda hur man skall flytta militärmuseet från Garnisonen och ev. till G:la Linköping. Hon forskar och undersöker hur militären har påverkat vår kommun under alla år. Allt innehåll i militärmuseet tillhör armémuseet i Stockholm. Hennes jobb skall sedan ligga till grund för hur det skall tas om hand och var det skall placeras.

Tina har redogjort hur verksamheten har fungerat de senaste åren och har framställt till Kultur o Fritid om en inriktning på området kommande år. Under de senaste åren har besöken blivit mindre och det är nu svårt att med de resurser som finns i dag att försöka öka besöksantalet.

Min kommentar till detta är: Vi måste bevara området och att det skall fortsätta att ge Linköping en unikt besöksområde. Det är många som tror att området är en del av den gamla staden Linköping. När man förklarar att alla byggnader är flyttade till området blir turisterna mycket överraskade.  Även att detta har skett i modern tid från 1960 och fram till i dag. Vi som bor i landets 5:e stad och med bra ekonomi måste ha råd med flera och bättre satsningar inför framtiden i Gamla Linköping.


 

Nu finns årets ASSAR (IPA) att köpa hos Carina Agnevik,

0726-39 94 30


GOLF

Nu finns sommarens program för polistouren under golffliken.

Många resultat finns under fliken golf.

Inbjudan till Landeryd den 6 sep. och Vreta den 14 sept.

Resultat från Vadstena den 2017-05-04, Mjölby den 2017-05-18, Åtvidaberg den 2017-06-01, 2017-06-15, KM + touren,  finns nu under fliken, Om oss – Polistouren i golf