Händelser Våren 2019

Bengt Lingemarks begravning:                                                          Ett stort och innerligt tack för er vänliga hälsning i samband med Bengts bortgång. Katarina, Robert, Josefina, Harry
Till er alla !!!

Vi har problem med hemsidan och under sommaren kommer vi att byta till ett nytt webbhotell. Ber om ursäkt för detta men vi har problem med hemsidan och därför byter vi webbhotell men vi behåller vår webbmaster./Bengt-Olof Häll

Lördagen den 1 juni, kolmilan i Fettjestad  Tallberga Gammalkil

21 medlemmar besökte kolmilan och provade på att laga och äta kolbulle. En trevlig och lärorik dag.

Onsdagen den 24 april fick LPSK besök av Mats Strandberg, sportradion. Vi var ca. 50 medlemmar som underhölls under ca. en timme. Mats berättade om en del händelser från sin sportjournalisttid och om möten med kända personer från sportvärlden. Han imiterade även flera kända personer.

Onsdagen den 27 mars var KAJ LÄRKA, bondkomiker, revyartist och dragspelare på LOK-Gården och underhöll med visor,  bondkomik,   skrönor och roliga historier. Drygt 60 personer avnjöt en trevlig och underhållande eftermiddag.

Nu fungerar det att boka sig för Polismuseet !  /Bengt-Olof

Två tack-kort har kommit till föreningen och även muntligt tack från Gunilla och Bo Gärd.


OBS ! BOKNING TILL POLISMUSEET OBS !

Ni som försökt att boka tider på Polismuseet har upptäckt att det inte går att skicka. Anledningen är följande:                                                                               Ny WP-version måste uppgraderas, backup av system, plugin/tillägg x9 uppdateras, plus PHP-värdet för lågt.                                                                             Om ni undrar vad det betyder så måste jag medge att jag inte förstår det heller. Jag förlitar mig på vår eminente Webmaster Marie som redan åtgärdat allt utan “skicka-knappen”.  Marie kommer att lösa det problemet också.

Jag återkommer så fort att allt är klart ! /Bengt-Olof

Inbjudan

Välkommen till Dig som vill hjälpa till i Polismuseet i Gamla Linköping sommaren 2019.

Fredagen den 15 mars kl 10.30 träffas vi på Dahlbergs café i Gamla Linköping för en kopp kaffe med tilltugg och information om sommaren i Polismuseet.

Anmälan till undertecknad senast den 13 mars.

Med vänlig hälsning och varmt välkommen.

Håkan h.evertsson@telia.com 0709823790

Årsmötet 27 februari 2019, 74 årsmötet. 

Ordförande Kerstin Sjöberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.         Parentation hölls för de som avlidit under år 2018, fyra medlemmar.

Ingemar Björklund valdes till ordförande för mötet och han läste upp verksamhetsberättelsen och den godkändes av mötet och även kassörens kassarapport. Revisorerna hade inga anmärkningar på räkenskaperna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året.

Mötet beslutade att årsavgiften för 2020 ska vara oförändrad, 250 kr.

Kerstin Sjöberg omvaldes till ordförande för 1 år.

Håkan Evertsson, Christina Höckerbo och Gunnel Rostov (ny styrelsemedlem) valdes till styrelseledamöter för 2 år.

Bengt-Olof Häll omvaldes till styrelsesuppleant för 2 år.

Bo Gärdh omvaldes till revisor för 2 år.

Sven-Åke Nilsson (nyval) valdes till revisorssuppleant för 1 år.

Göran Ludvigsson och Lennart Ljungberg omvaldes till valberedning för 1 år.

Håkan Evertsson lämnade information om Polismuséet i Gamla Linköping och Kerstin Sjöberg informerade om vårens program.

Gunilla Broman skulle ha tilldelats årets Kask för sin och hennes grupps insats i dubbelmordet i Mantorp men hon kunde inte närvara vid mötet p.g.a. arbetet så den kommer förhoppningsvis att utdelas den 27 mars.

Gerd Gustavsson avtackades för sin tid i styrelsen och Bjarne Vårdstedt för sin tid i som revisor med blommor och presentkort.

Omvalda ordföranden Kerstin Sjöberg tackade för förnyat förtroende och avslutade mötet.                                                                                                                 

LPSK bjöd de närvarande på räksmörgås med kaffe eller te.

Bengt-Olof Häll