Bokad

Tack för din anmälning!
Den är nu registrerad.
Varmt välkommen!

Vid behov av personlig kontakt:

Håkan Evertsson
ordförande LPSK
+46 709 823 790
E-post ordf@lpsk.nu
Lennart Lundberg
kassör LPSK
E-post kassor@lpsk.nu