Bemanning

Bokningsinformation

Markera (klicka i = ruta blir gråmarkerad) dom dagarna Du vill boka i nedanstående kalender, för att bemanna Dig som funktionär på Polismuseet i Gamla Linköping, samt fyll i dina kontaktuppgifter och tryck knappen ”Send”.

Grön ruta = ledig att boka.
Gul ruta = någon har bokat tiden men inväntar accept från bokningsansvarig.
Röd ruta = någon har bokat tiden och fått accept från bokningsansvarig.

Du får en bekräftelse från ansvarig inom snar tid efter bokningen.

Kalendern laddas...
- Ledigt
20
- Bokad och accept
20
- Uppbokad

BOKADE TIDER  – DATUM, röda = lö+sö

BOKAT AV

  Håkan Evertsson
 2017.06.30, 2017-07-25, 2017-07-27.  2017-07-28,

2017-07-29, 2017-07-30, 2017-08-04, 2017-08-05,

2017-08-06,   9 st.

2017-12-03

  H-O Dagerstig
 2017-08-12, 2017-08-20, 2 st.
  Åke Karlsson    2017-08-01, 1 st.
  Mats Annerud   2017-07-11, 2017-07-12, 2 st.
  Stig Gustavsson
 2017-07-08, 2017-07-09, 2017-07-15, 2017-07-16

2017-07-22, 2017-07-23, 2017-07-13, 2017-07-14,

2017-08-02, 2017-08-13,  10 st.

2017-12-02

  H-E Lundqvist    2017-07-19, 2017-07-26, 2017-08-09, 2017-08-16,  4 st
  A-M o Ove      Berggården 2017-07-01, 2017-07-02,  2 st. 
  Lennart Lundberg   2917-06-28, 2017-06-29,  2 st.
  Björn Green
 2017-07-03, 2017-07-24, 2017.08-03, 2017-08-18,

 2017-08-19,  5 st.

2017-12-10

  Bo Josefsson

  070-2402311

 2017-06-27, 2017-07-07, 2017-07-18, 2017-07-21,

 2017-08-11, 2017-08-17,  6 st. 

2017-12-09

 

  N-E Andersson   2017-06-26, 2017-08-14, 2017-08-15, 3 st.
 Janolov Adolfsson  2017-07-04, 2017-07-05, 2017-07-06, 3 st.
 L-G Birgersson   2017-08-07, 2017-08-08, 2 st.
 Rune Björkman  2017-07-20, 2017-08-10,  2 st.